V historii digitálních humanitních věd hrál důležitou roli nejen rychlý rozvoj technologií, které významně ovlivnily postupy a vědecké metody v této oblasti, ale také vznik organizací a infrastruktur.

Milníky v historii digitálních humanitních věd

Na historii digitálních humanitních věd se lze podívat z několika hledisek. Prvním jsou technologie, které významně ovlivnily postupy a vědecké metody v této oblasti. Dalším důležitým hlediskem jsou jednotlivé projekty, které ovlivnily digitální humanitní vědy a jejich další vývoj. Nesporně důležitou oblastí pro vývoj digitálních humanitních věd jsou infrastruktury a instituce, které umožňují komunikaci mezi vědci, kteří se zabývají výzkumem v této oblasti, poskytují přístup k úložištím dat, organizují konference a často také nabízejí vzdělávací materiály.

 • 1949

  Roberto Busa a Index Thomisticus

  Zatímco existuje celá řada milníků, které formovaly vývoj Digitálních humanitních věd, za prvotní projekt v této oblasti se považuje snaha jezuity Roberta Busy, který ve spolupráci s IBM použil počítačovou technologii k analýze spisů Tomáše Akvinského a vytvořil tzv. Index Thomisticus, tedy databáze, která lemmatizuje celé dílo Tomáše Akvinského a souvisejících autorů. Tato událost je pokládána za první „Digital Humanities“ projekt.

 • 1950´s

  Nástup technologie OCR (optical character recognition)

  Počátek rozšířeného vývoje OCR (optické rozpoznávání znaků), přestože patent na něj získal ve 20. letech 20. století rakouský inženýr Gustav Tauschek.

 • 1963

  Počátek GIS

  Roger Tomlinson, který je označován jako „otec GIS“, vytvořil a vyvinul první GIS pro použití v Kanadské pozemkové inventuře na počátku 60. let.

 • 1966

  První časopis o použití počítačů v humanitních vědách

  Časopis Computers and the Humanities založil Joseph Raben jako první periodikum v oblasti aplikace počítačových metod v humanitních vědách.

 • 1966

  První zmínka o termínu Humanities Computing

  Jedna z prvních zmínek o termínu „Humanities Computing“ (předchůdce termínu Digital Humanities) v článku v časopise Computers and the Humanities.

 • 1970

  První konference v oblasti Humanities computing

  První konference Association for Literary and Linguistic Computing (od roku 2011 Evropská asociace pro digitální humanitní vědy) se koná na univerzitě v Cambridge.

 • 1978

  Založení Association for Computers and Humanities

  Asociace pro počítače a humanitní vědy byla založena jako fórum pro výzkum, diskuse a technické průzkumy v oblasti humanitních věd.

 • 1980

  Dokončen Index Thomisticus

  Po třiceti letech práce dokončil Roberto Busa své dílo Index Thomisticus. 

 • 1986

  Vytvořen jazyk SGML

  SGML (Standard Generalized Markup Language), který byl převzat z generalizovaného značkovacího jazyka IBM (GML) a byl schválen a publikován v říjnu jako ISO 8879: 1986.

 • 1987

  Spuštění projektu Perseus

  Spuštění digitální knihovny Perseus, jednoho z raných projektů v oblasti DH, do kterého přispěly archivy, speciální sbírky, knihovny a muzea fotografiemi a texty.

 • 1989

  World Wide Web

  Vytvořen World Wide Web (WWW) od Tim Berners-Lee, původně vyvinutý pro sdílení informací mezi vědci na univerzitách a výzkumných ústavech po celém světě.

 • 1990

  Projekt Rosetti Archive

  Jerome McGann začíná svou práci na Rossettiho archivu, edici všech faksimilií a přepsaných rukopisů, obrazů a publikací malíře a básníka Danteho Gabriela Rossettiho.

 • 1996

  První koncept jazyka XML

  Byl vytvořen první koncept jazyka XML (Extensible Markup Language). XML byl navržen pro snadnou implementaci a interoperabilitu s SGML i HTML.

 • 1998

  První Digital Humanities konference

  První společná konference ALLC a ACH se konala v roce 1989 na univerzitě v Torontu, z níž se později stala každoroční konference ADHO.

 • 1999

  The Women writers project

  Na webu je publikován Women Writers Project, dlouhodobý výzkumný projekt věnovaný spisovatelkám z pre-viktoriánské éry, který využívá kódování TEI. 

 • 2000

  Představen koncept Distant reading

  Franco Moretti představuje koncept vzdáleného čtení v článku Conjectures on World Literature.

 • 2001

  Založena Wikipedia

  Wikipedia, online encyklopedie založená na modelu editovatelného obsahu, kde může kdokoli s přístupem na internet psát a provádět změny záznamů.

 • 2004

  Spuštěn projekt Google Books

  Zahájení projektu Google Books, ve kterém Google naskenoval, převedl na text pomocí OCR a uložil do své digitální databáze miliony knih poskytnutých vydavateli, autory a knihovnami.

 • 2001

  První použití termínu Digital Humanities

  Termín Digital Humanities je představen v publikaci: The New Companion to Digital Humanities od Johna Unswortha.

 • 2006

  Založen ERIC (European Research Infrastructure Consortium)

  Založení společnosti ERIC (European Research Infrastructure Consortium), z níž se později stala DARIAH, organizace, která slouží k poskytování služeb výzkumným komunitám v oblasti digitálních humanitních věd.

 • 2008

  První prototyp projektu Europeana

  Byl spuštěn prototyp Evropské sítě digitálních knihoven, která byla předchůdcem Europeany, webového portálu s více než 10 miliony kulturních a vědeckých artefaktů z evropských kulturních institucí.

 • 2011

  První projekty v oblasti kulturní analytiky

  Culturomics- “Science” publikuje práci Ereze Liebermana Aidena a Jeana-Baptiste Michela na téma „Culturomics“, kde popisují koncept kvantitativní analýzy digitalizovaných textů za účelem studia kulturních fenoménů.

 • 2011

  Projekt Selfie City

  Představení Manovichova Selfie City, ve kterém analyzuje a vizualizuje tisíce selfie fotek z pěti globálních měst a zkoumá, jak se lidé prostřednictvím fotografií představují v sociálních médiích. Manovichova práce je zásadní pro oblast kulturní analytiky. 

 • 2017

  Založení CzADH (České asociace pro digitální humanitní vědy)

  Oficiální založení České asociace digitálních humanitních věd (CzADH) spojující více než 30 výzkumných pracovníků a několik dalších institucí zapojených do výzkumu digitálních humanitních věd.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info