Chcete vědět, jak se digitalizují, zpracovávají a vizualizují textová, prostorová či obrazová data? Zajímají vás trendy v oblasti digitálního výzkumu?

Celouniverzitní kurz ARTS 020

Digitální humanitní vědy

Tento propedeutický celouniverzitní online kurz se skládá z dvanácti přednášek odborníků, kteří představí pestrou škálu přístupů, metod i konkrétních nástrojů a přiblíží různé oblasti Digitálních humanitních věd. Kurz vás provede celým procesem práce s daty v humanitních vědách od jejich získávání digitalizací, nebo přímo z digitálních zdrojů, přes čištění, zpracování a analýzu rozličných typů dat, po prezentaci formou vizualizace nebo publikování a závěrečnou archivaci.

Dozvíte se mimo jiné, jak probíhá digitalizace starých tisků a knih v praxi, jak neuronové sítě pomáhají počítačům “vidět” obrazové materiály, jak díky počítači přečíst stovky knih, proč síťová analýza zajímá epidemiology, historiky i sociology, nebo jak pomocí vizualizací dat bojovat proti chorobám či zločinu. V kurzu se naučíte ovládat jednoduché nástroje pro analýzu textů, prostorových dat a práci s mapami, nebo třeba síťovou analýzu, a to vše bez nutné předchozí znalosti těchto nástrojů.

Kurz je veden formou online přednášek, kde se od odborníků, kteří tyto metody používají v praxi, dozvíte jak vznikají výzkumné projekty v oblasti Digital humanities a pomocí mini-úkolů si vyzkoušíte práci s několika jednoduchými nástroji na analýzu textů, vytváření map, či vizualizaci dat. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními nástroji a přístupy digitálních humanitních věd a vytvořit tak znalosti a dovednosti, které mohou v navazujících kurzech využívat a prohlubovat. 

Protože se jedná o úvodní kurz, zvládnete ho i bez jakýchkoliv speciálních počítačových dovedností nebo znalosti kódování.

Přejít na kurz

 

Osnova kurzu

1. Digitální obrat v humanitních vědách 
2. Digitalizace a zdroje digitálních dat
3. Digitální data, jejich získávání a čištění
4. Metadata
5. Textová data a jejich zpracování
6. Obrazová data a jejich zpracování
7. Prostorová data a jejich zpracování
8. Zvuková data a jejich zpracování
9. Síťová analýza
10. Vizualizace dat
11. Publikování dat
12. Archivace a ukládání dat

Kurzy na FF MU

Studujete humanitní vědy, a láká vás práce s digitálními nástroji, které byste mohli použít ve svých oborech? Potom se podívejte na další kurzy, které jsou v nabídce na Filozofické fakultě MUNI. Po jejich absolvování budete schopni sbírat, analyzovat a vizualizovat data a zpracovávat digitální informace. Kromě toho, že se naučíte pracovat s různými nástroji pro analýzu zpracování dat, budete moci nahlížet na výzkumná témata v humanitních vědách zcela novým způsobem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info