V digitálních humanitních vědách se můžete potkat 3D modelování, textovou analytiku, mapování a GIS, analýzu sítí, vizualizaci dat nebo tvorbu digitálních edic.

Síťová analýza

Síťová analýza

Metoda síťové analýzy se používá pro zkoumání vzájemně propojených prvků, které mají mezi sebou nějakou souvislost.

Prostorová data

Prostorová data

Práce s prostorovými vrstvami umožňuje nahlížet na témata v kontextu místa.

Analýza obrazových dat

Analýza obrazových dat

Analýza obrazů pomocí strojového učení umožňuje zkoumání vizuálních materiálů nejen z oblasti kultury.

Vizualizace dat

Vizualizace dat

Vizualizace dat je užitečným nástrojem nejen k exploraci dat, ale i k jejich publikování.

Digitální archivnictví

Digitální archivnictví

Archivace digitálních dat získaných během výzkumné práce zaručí jejich přístupnost a použitelnost nyní i v budoucnosti.

3D modelování

3D modelování

Skenování a modelování prostorových objektů a prostředí pro výzkumné i kreativní účely.

Digitalizace

Digitalizace

Transformace obrazových, textových i jiných typů dat do digitální podoby.

Zpracování zvukových dat

Zpracování zvukových dat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info