Vizualizace dat

Vizualizace dat zahrnuje širokou škálu postupů zaměřených na proměnu dat do vizuální podoby, která zprostředkovává informace a někdy umožňuje interaktivní práci se zdroji těchto dat. Vizualizace dat může mít různé podoby od klasických grafů a infografik přes kartogramy a kartodiagramy po interaktivní vizualizace tzv. velkých dat (big data).

Pro humanitní vědce může být vizualizace dat užitečná hned ve dvou směrech. Jedním z nich je explorativní vizualizace, která pomáhá objevovat vzorce ve velkých souborech dat, a druhá umožňuje prezentovat data veřejnosti srozumitelnějším a atraktivnějším způsobem.

Schopnost efektivně vizualizovat data pro zkoumání datových sad nebo prezentování výsledků výzkumu, je jednou z nejdůležitějších dovedností nejen v humanitních vědách. Existuje celá řada kurzů, které vás seznámí se zákonitostmi tvorby grafů, infografik i dalších typů vizualizace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info