Digital Humanities

„Digitální humanitní vědy jsou platforma pro setkávání – najednou se spolu mají o čem bavit lingvista, etnograf, ajťák a filosof.“

účastník World Café

Vítejte na webu Digital humanities!

Použití digitálních metod ve výzkumu v humanitních oborech má na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity dlouhou tradici. Protože samotné humanitní vědy jsou velmi pestrou směsicí oborů od historie, filozofie, přes filologické vědy a archeologii či vědy, které se zabývají uměním a kulturou, má výzkum v oblasti digitálních humanitních věd celou řadu forem.

Na jedné straně najdeme projekty, jejichž cílem je zpřístupňovat vědcům v digitální podobě data, ať už se jedná o digitální knihovny, nebo faktografické databáze. Takto digitalizovaná data jsou klíčovým materiálem pro další výzkum v digitálních humanitních vědách. Na straně druhé jsou fascinující výzkumné projekty, často interdisciplinárních týmů, kde digitálních metody vědcům pomáhají zodpovědět zcela nové otázky a uchopit zkoumaná témata novým způsobem.

Cílem tohoto webu je prezentovat výzkumné aktivity a zajímavé projekty, na kterých pracují vědci z filozofické fakulty, informovat o možnostech vzdělávání, konferencích i workshopech, ale také novinkách a trendech z oblasti digitálních humanitních věd. 

Kde začít? 

Čím se zabývají výzkumníci na FF MU?

Samotné humanitní vědy jsou směsicí oborů od historie, filozofie přes filologické vědy až po vědy, zabývající se uměním a kulturou. Podoba digitálního zpracování výzkumných otázek je stejně pestrá, ať už se jedná o použití 3D technologií v archeologii, textovou analytiku v literárních vědách, mapování a GIS ve výzkumu historie nebo o tvorbu digitálních edic v klasických studiích.

Analýza prostorových dat

Vizualizace dat

Textová analýza

Vizuální analýza

Síťová analýza

Více

Digital humanities na FF MU

Digitální humanitní vědy jsou velmi dynamickou a rychle se rozvíjející disciplínou, a proto i na Masarykově univerzitě najdete celou řadu vzdělávacích aktivit i fascinujících projektů z této oblasti.

Projekty

Kurzy a vzdělávání

Pořádané akce

Infrastruktura Digitalia MUNI ARTS

Katedry a pracoviště

Zdroje a odkazy

Projekty

Zajímá Vás, jak vypadají Digitální humanitní vědy v praxi? Projděte si zajímavé projekty a výzkumy, které vytvářejí vědci na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity. ​

Digitální knihovna Arna Nováka

Cílem projektu je zpřístupnit na jednom místě rozsáhlé dílo Arna Nováka. Kolekce zahrnuje digitalizované materiály z fondu Ústřední knihovny jako vlastní monografie, úvody a doslovy, u kterých autorský zákon umožňuje volné zpřístupnění. 

Přejít do knihovny

PŘEJÍT NA KATALOG PLATFOREM

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info