„Digitální humanitní vědy jsou výzkumnou oblastí na průniku počítačových technologií a humanitních disciplín.“

Johanna Drucker

Protože samotné humanitní vědy jsou pestrou směsicí oborů od historie, filozofie přes filologické vědy a vědy, které se zabývají uměním a kulturou, mohou digitální humanitní vědy mít odlišnou podobu podle toho, kdo je praktikuje. V rámci Digital Humanities se tak pod stejnou „nálepkou“ může skrývat například použití 3D technologií v archeologii, textová analytika v literárních vědách, mapování a GIS ve výzkumu historie nebo tvorba digitálních edic v klasických studiích.

Jakou podobu mohou mít digitální humanitní vědy? 

Existují desítky definic Digital Humanities (DH), a debaty o jasné definici DH jsou dle některých vědců samostatným žánrem. Dá se ale vysledovat několik základních přístupů. Dle nich mohou digitální humanitní vědy být:

1) Aplikací digitálních nástrojů a metod v humanitních vědách.
2) Komunitou vědců, kteří používají a vytvářejí digitální nástroje a metody ve výzkumu v humanitních vědách.
3) Vývojovou fází a budoucností humanitních věd.

Je tedy zřejmé, že zatímco někteří za DH vidí jednoduše použití digitálních nástrojů v humanitních vědách, a samostatnou disciplínu, ostatní jej vnímají spíše jako „komunitu vědců, kteří ve svém výzkumu využívají digitální nástroje a metody, a dále je rozvíjejí“. Část je přesvědčena, že Digital Humanities není samostatná disciplína ani obor, ale jen vývojová fáze, kterou prochází všechny humanitní obory, a jejich budoucnost. Tedy, že v budoucnu budou postupně všechny humanitní obory do určité míry používat digitální nástroje a metody, a všechny humanitní obory - „Humanities“ - budou vlastně „Digital“.

Pokud by vás zajímalo, jak k definování digitálních humanitních věd přistupují vědci z různých oborů, můžete navštívit stránku What Is Digital Humanities?, kde najdete definice, které sepsali mezi lety 2009–2014 účastníci tzv. Day of DH. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info