Infrastruktury a instituce umožňují komunikaci mezi vědci, organizují jejich setkávání v podobě konferencí i jiných eventů, nabízí kurzy, workshopy a vzdělávací aktivity a zajišťují přístup k vědeckým datům a repozitářům.

Organizace v Digital Humanities

Instituce a infrastruktury jsou důležitou složkou pro digitální humanitní vědy. V Evropě je několik organizací, které spoluutváří infrastruktury jako jsou CLARIN, DARIAH nebo EADH, která sdružuje národní organizace v digitálních humanitních vědách. Na národní úrovni v Česku je klíčovou organizací LINDAT/CLARIAH-CZ a CzADH.

CzADH - Česká asociace pro digitální humanitní vědy

Česká asociace pro digitální humanitní vědy vznikla v roce 2017. Jejím cílem je podpora výzkumné spolupráce, výměna informací, výuka a zapojení veřejnosti ve všech oblastech digitálního výzkumu v humanitních oborech, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. CzADH organizuje vzdělávací kurzy a konference.

Oficiální web

LINDAT/CLARIAH-CZ

LINDAT/CLARIAH-CZ je společným distribuovaným českým národním uzlem evropských sítí výzkumných infrastruktur CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Sdružuje 11 výzkumných organizací, které působí v oblastech humanitních věd a umění v ČR – v oblastech lingvistiky, historie a historické bibliografie, kultury a vědy v oblasti kultury, dějin umění, filozofie, filmové kultury, vizuálního umění, muzikologie a dějin hudby, etnologie, folkloru, archeologie a také v některých mezioborových oblastech.

Oficiální web

DARIAH – Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

DARIAH-EU je infrastrukturou pro digitální humanitní vědy. DARIAH-EU vyvíjí, udržuje a provozuje infrastrukturu na podporu výzkumných postupů založených na ICT a podporuje výzkumné pracovníky při tvorbě, analýze a interpretaci digitálních zdrojů. Mimo jiné nabízí vzdělávací kurzy v oblasti DH nebo spravuje registr kurzů na univerzitách, které se věnují výuce DH.

Oficiální web

EADH – European Association for Digital Humanities

Stejně jako ADHO, i EADH organizuje konference, a sdružuje evropské organizace v DH. Mimo jiné nabízí velmi rozsáhlý přehled projektů, které vznikají v této oblasti a zdrojů pro prohloubení znalostí o problematice Digital Humanities.

Oficiální web

ADHO – Alliance of Digital Humanities Organizations

ADHO je zastřešující organizace pro digitální humanitní vědy, která byla vytvořena v roce 2005 za účelem koordinace činností několika regionálních organizací DH, označovaných jako ustavující organizace. ADHO mimo jié organizuje konference a vzdělávací aktivity pro vědce z oblasti digitálních humanitních věd a publikuje časopisy jako Digital Humanities Quarterly.

Oficiální web

CenterNET

Organizace, která sdružuje tzv. Digital Humanities centra, facilituje komunikaci mezi nimi a řídí jejich činnost.​

Oficiální web

Association for Computers and the Humanities (ACH)

Association for Computers and the Humanities (ACH) je primární mezinárodní profesní organizací pro digitální humanitní vědy. ACH je zakládajícím členem Aliance digitálních humanitních organizací (ADHO), spoluautorem iniciativy Text Encoding Initiative a spolupořadatelem výroční konference Digital Humanities.

Oficiální web

CLARIN – Common Language Resources and Technology Infrastructure

Výzkumné infrastruktury pro studium a vázkum jazyků. 

European Open Science CLoud

Integrovaná platforma, která poskytuje snadný přístup k celé řadě zdrojů pro různé oblasti výzkumu, spolu s nástroji pro analýzu dat, které můžete procházet podle vědecké oblasti, kategorie zdrojů nebo poskytovatele.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info