Analýza sítí

Sítě nabízejí dynamický způsob zkoumání entit (nodes/uzlů) a vztahů mezi nimi (edges/hran). Uzly mohou být cokoli – od lidí, míst a knih až po pojmy nebo slova – a mohou mít celou řadu atributů, jako je pohlaví, role v organizaci nebo typ či rok vydání publikace.

Pomocí analýzy sítí je možné odhalit například vztahy mezi postavami v literárních dílech nebo propojeni vědců či jiných historických osobností prostřednictvím korespondence. Tato metoda se hojně používá také v oborech jako je kriminalistika (při zkoumání vztahů v kriminálních organizacích) či epidemiologie, kde sítě pomáhají odhalit šíření nemocí. V politologii se analýza sítí používá například ke zkoumání záznamů o hlasování jednotlivých členů parlamentu. Analýza sociálních sítí jako je Facebook nebo Twitter nám může leccos prozradit o propojenosti různých zájmových či politických uskupení.

Vizualizaci sítí můžeme použít buď jako velmi užitečný explorativní nástroj, který pomáhá odhalit skryté a složité vzorce a struktury v textových zdrojích, nebo jako formu vizualizace, kterou můžeme prezentovat složitější vztahové struktury.

Jedním ze skvělých příkladů využití této metody v oblasti historie a religionistiky je interdisciplinární projekt Dissinet, ve kterém vědci z Masarykovy univerzity zkoumají mimo jiné například inkviziční záznamy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info