Tvorba korpusů a korpusová lingvistika

Korpusem se obecně rozumí rozsáhlý, strukturovaný a ucelený soubor textů daného jazyka, odborně zpracovaný a uložený v elektronické podobě. Pro práci s těmito korpusy se používají tzv. korpusové manažery. V korpusu, který je správně sestaven, je možné jednoduše vyhledávat výrazy a sledovat jazykové jevy, zejména slova a slovní spojení (kolokace) včetně frekvence (četnosti) různých jevů a jejich použití. V korpusu lze jednotlivé výrazy či jevy zkoumat v jejich přirozeném kontextu, a provádět tak daty doložený jazykový výzkum v rozsahu, který by bez digitálních technologií nebyl možný.

Jazykové korpusy jsou velmi užitečné jak při samotném studiu jazyka, tak při obsahové analýze literárních či jiných děl (texty písní a skladeb) nebo při překladu, kde jsou velmi užitečným podkladem tzv. paralelní korpusy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info