Digitální archivnictví a digitální sbírky

Data získaná během výzkumné práce i dokumenty a další artefakty, které tuto práci reprezentují, je nutné uchovávat způsobem, který zaručí jejich přístupnost a použitelnost nyní i v budoucnosti. Tyto digitální objekty mohou mimo jiné zahrnovat text, obrázky, zvuk a video.

Uchovávání digitálních dat je klíčovým aspektem každého výzkumného projektu. Navíc je v posledních letech téměř nezbytností, aby instituce a výzkumní pracovníci spravovali a uchovávali svá výzkumná data, k čemuž jsou často ze zákona povinni i mnoho let poté, co skončí financování projektu.

Při plánování jakéhokoli nového výzkumného projektu by tedy mělo být na prvním místě vytvoření vhodné strategie k uchování výzkumných dat. Bez zavedení osvědčených postupů budou vědecké záznamy a dokumentární dědictví vytvořené v digitální podobě nadále ohroženy zastaráváním digitálních záznamů a také křehkostí, která je digitálním médiím vlastní. Pečlivě plánovaná strategie k uchovávání a správě digitálních sbírek je zárukou toho, že digitální objekty budou pro badatele lépe vyhledatelné a přístupné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info