Digital Humanities a vzdělávání – kde se učí DH na MUNI?

Studujete humanitní vědy a zajímá vás práce s digitálními nástroji, které byste mohli využít ve svém oboru? Chcete vědět, jak digitalizovat, zpracovávat a vizualizovat textová, prostorová nebo obrazová data? Zajímáte se o trendy v digitálním výzkumu? Pak vás určitě zaujmou kurzy nabízené na MUNI v oblasti digitálních humanitních věd.

30. 8. 2021 Veronika Wölfelová

Po jejich absolvování budete schopni sbírat, analyzovat a vizualizovat data a zpracovávat digitální informace. Kromě toho, že se naučíte pracovat s různými nástroji pro analýzu zpracování dat, budete moci nahlížet na výzkumná témata v humanitních vědách zcela novým způsobem.

ARTS020 - Digitální humanitní vědy

Tento propedeutický celouniverzitní online kurz se skládá z dvanácti přednášek odborníků, kteří představí pestrou škálu přístupů, metod i konkrétních nástrojů a přiblíží různé oblasti Digitálních humanitních věd. Kurz vás provede celým procesem práce s daty v humanitních vědách od jejich získávání digitalizací, nebo přímo z digitálních zdrojů, přes čištění, zpracování a analýzu rozličných typů dat, po prezentaci formou vizualizace nebo publikování a závěrečnou archivaci.

Dozvíte se mimo jiné, jak probíhá digitalizace starých tisků a knih v praxi, jak neuronové sítě pomáhají počítačům “vidět” obrazové materiály, jak díky počítači přečíst stovky knih, proč síťová analýza zajímá epidemiology, historiky i sociology, nebo jak pomocí vizualizací dat bojovat proti chorobám či zločinu.

V kurzu se naučíte ovládat jednoduché nástroje pro analýzu textů, prostorových dat a práci s mapami, nebo třeba síťovou analýzu, a to vše bez nutné předchozí znalosti těchto nástrojů. Kurz je veden formou online přednášek, kde se od odborníků, kteří tyto metody používají v praxi, dozvíte jak vznikají výzkumné projekty v oblasti Digital humanities a pomocí mini-úkolů si vyzkoušíte práci s několika jednoduchými nástroji na analýzu textů, vytváření map, či vizualizaci dat. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními nástroji a přístupy digitálních humanitních věd a vytvořit tak znalosti a dovednosti, které mohou v navazujících kurzech využívat a prohlubovat.

Přejít na kurz

Digital Humanities v medievistice

LJMedB24 Digital Humanities v medievistice

Pokud vás zajímá historie a pokročilejší použití moderních metod digitálního výzkumu, potom vás určitě zaujme kurz Digital Humanities v medievistice. Kurz se sice tematicky zaměřuje na evropský středověk, ale cílí na široké spektrum zájemců o počítačové zpracování různých druhů dat. Kurz je zaměřen prakticky: představuje základy práce s textovými korpusy, digitální edice, síťové analýzy a tvorby digitálních map.

Přejít na kurz

Digital Humanities pro pomocné vědy historické

PV1B127 DH pro PVH

Kurz, který je tentokrát zaměřen na digitální přístupy v různých pomocných vědách historických a archivnictví se soustředí na pět hlavních témat (Digitalizace v paměťových institucích, Metadata a metadatové standardy, práce s obrazovými daty, textová analýza a značkování v XML, prostorová data a síťování a vizualizace dat). Kurz prezentuje příklady dobré praxe v těchto oblastech, a zároveň studentům přiblíží několik vybraných nástrojů v závěrečném projektu.

Přejít na kurz

Úvod do Digital Humanities

PLIN064

Pro ty, kteří se zajímají hlavně o textová data a jejich zpracování, a nebojí se trochy kódování, je tu kurz Úvod do Digital Humanities, který vede Zuzana Nevěřilová. V tomto prakticky zaměřeném kurzu se naučíte základní příkazy pro analýzu textu v prostředí Pythonu. Na konci budete schopni pomocí Pythonu provádět základní operace s texty v korpusech jako počítání slov, určení nejpoužívanějších výrazů, nebo lemmatizaci.

Přejít na kurz

Kromě zmíněných kurzů, které představují různé oblasti Digitálních humanitních věd existuje na MUNI také celá řada předmětů, které cílí na konkrétní metody jako jsou například geografické informační systémy a mapování, analýza sítí nebo třeba zpracování přirozeného jazyka. Řada z těchto kurzů je také otevřena studentům i mimo mateřské obory. Všechny kurzy můžete dohledat v Katalogu předmětů zadáním vhodného klíčového slova do vyhledávacího pole.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info