Shrnutí konference Digitální data perspektivou humanitního vědce 2020

10. 12. 2020

Úterý 24. listopadu patřilo konferenci Digitální data perspektivou humanitního vědce. Jejím cílem bylo nabídnout výzkumnicím a výzkumníkům, kteří pracují s digitálními daty, prostor k prezentaci jejich práce, získání inspirace a navázání spolupráce. Během dne se v konferenční místnosti vystřídalo bezmála osmdesát účastníků, v dopolední přednáškové i odpolední posterové sekci. Přinášíme stručné představení jednotlivých příspěvků a záznamy přednášek.

Media Art Live Archive: Využití umělých neuronových sítí při zpracování archivu Steiny a Woody Vašulkových

Steina a Woody Vašulkovi se zabývali uměním videa a jejich práce je poměrně experimentální – například hodně pracují s deformací obrazu, což pak ztěžuje automatické rozpoznání. Rozsáhlý archiv jejich děl bude ve společném projektu FF MU a VUT popsán a analyzován pomocí vyvíjených neuronových sítí pro analýzu zvuku a obrazu. Cílem je zprostředkovat poetiku Vašulkových širšímu publiku s využitím online interaktivního rozhraní. Přednáška představila zpracovávaná videa (celkem jde o 536 GB dat) a věnovala se také  postupu prací.

Zobrazit záznam

Dynamika lexikálních inovací v jazyce francouzské mládeže skrze korpus rapových textů: cíle projektu RapCor

Francie představuje po USA druhou největší rapovou scénu na světě, první album vyšlo už v roce 1984. Přednáška představila panfrankofonní korpus rapových textů RapCor včetně nástrojů pro jeho zpracování a možností jeho využití, například pro diplomové práce studentů. Věnovala se také praktickým stránkám správy jazykového korpusu a širším lingvistickým otázkám.

Zobrazit záznam

Filmové Brno a Filmový Zlín

Oba projekty se věnují dějinám kin a uváděných filmů v určitém místě. Přednáška ukázala práci s existující databází Filmové Brno a představila plánovaný výstup projektu Filmový Zlín. Půjde mimo jiné o interaktivní mapu aktérů – všech a všeho, kteří měli co do činění se zlínskou filmovou tvorbou.

Zobrazit záznam

Zeměpisné souřadnice v historických datových sadách: Historical Geocoding Assistant

Co dělat s nasbíranými prostorovými daty v historických projektech? Geokódování označuje proces přenosu souřadnic (tabulkových dat) do mapy. U historických projektů to nelze dělat automaticky a napomoci může nástroj Historical Geocoding Assistant, vyvinutý v Centru pro digitální výzkum náboženství Masarykovy univerzity (CEDRR). Na základě dodaných dat (tabulky s názvy měst) vyhledá návrhy souřadnic, které by jinak bylo potřeba vyhledávat ručně. Aplikace pracuje v reálném čase a je určena pro bodovou geometrii (tedy např. města a nikoliv větší lokality).

Zobrazit záznam

Odpolední část byla věnována posterům, celkem byly představeny čtyři. S přednášejícími proběhla také živá diskuze v samostatných virtuálních místnostech.

Magistri Iohannis Hus opera omnia: Databáze Husovy literární činnosti

Bibliografická databáze Husovy literární činnosti obsahuje informace o všech dochovaných rukopisných dílech Jana Husa, včetně odkazů na digitalizáty a nabízí několik možností vyhledávání.

Od digitalizovaného kulturního dědictví ke vzdělávacím objektům a Digitální knihovny: Inspirace pro atraktivní gymnaziální výuku

Hned dva postery představovaly různé aspekty projektu Humanitní vědy dokořán. Jeho cílem je využít existující digitalizované kulturní dědictví při výuce na gymnáziích. S využitím nástroje Twine vznikají digitální artefakty na určitá témata (například Kritické myšlení v historické perspektivě) a na ně navázané metodické listy pro práci v hodinách. Výstupy projektu budou dostupné pod volnou licencí.

Digitising Bilingual Beckett: Creating a Digital Genetic Edition of Footfalls/Pas

Mezinárodní projekt Samuel Beckett Digital Manuscript ve spolupráci s univerzitou v Antverpách se věnuje online edicím a TEI kódování Beckettova díla. Vystavený poster bylo nutné kvůli autorským právům začernit, na konferenci bylo možné podívat se na originál.

Zobrazit postery

Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům a budeme se těšit na další podobná setkání.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info