Vizualizace dat

Množství dat, které každý den generujeme a shromažďujeme, je obrovské. Jak se v takovém množství zorientovat a umět v něm číst? Jedním z řešení může být jejich vizualizace – nástroj, který se používá k přetváření hodnot a symbolů do srozumitelnějších grafů či 3D modelů.

16. 11. 2023 Kateřina Müllerová

Vizualizace dat je proces převodu dat do vizuální podoby, která je pro nás lépe pochopitelná a zapamatovatelná. Díky vizualizaci vidíme v datech např. vzorce, můžeme sledovat trendy a změny v čase. Protože nám vizuální zobrazení poskytuje komplexnější pohled, jsou pro nás složité datové vztahy srozumitelnější. Vizualizace může mít různé podoby, od grafů a infografik, které jsou vhodné pro rychlé pochopení základních trendů v datech, až po interaktivní 3D počítačové modely.

THE ART OF CONSEQUENCES, Joseph Charles Minard

Typy vizuálních dat

Vědecká vizualizace

Vědecká vizualizace je založená na modelování, renderování a 3D modelech. Vědeckou vizualizací se rozumí proces reprezentace dat v podobě grafických modelů. Vědecká vizualizace nám umožňuje vidět vztahy a souvislosti, které jsou pro lidské oko jinak skryté (3D model molekuly, animace vývoje hvězdy). Pro pochopení složitých, neuchopitelných nebo abstraktních objektů, které existují pouze v naší mysli, jsou tak vizuální modely mimořádně užitečné.

Informační vizualizace

Vizualizace informací je postup, kdy se počítačovému programu poskytne soubor instrukcí pro zpracování velkého množství dat, která jsou ze své podstaty abstraktní, s cílem převést informace do vizuální podoby – grafů, nákresů, map nebo diagramů. V grafu pak můžeme sledovat výsledky volebního průzkumu, vývoj cen nemovitostí v čase nebo podíl jednotlivých náboženství v České republice.

Geografická vizualizace

Jedná se o vizualizaci geoprostorových dat pomocí interaktivní vizualizace. Geografické vizualizace se uplatňují ve všech možných oborech, podívejte se např. na projekt Filmové Brno, který je zaměřený na dějiny filmové distribuce v Brně.

Digitální modely v archeologii

Vizualizací lze dobře využívat i v oblasti humanitních věd – jedním z příkladů je archeologie. Díky digitálním technologiím jsou archeologické vizualizace trojrozměrné, virtuální a interaktivní. Už v roce 1997 bychom našli po celém světě desítky počítačových rekonstrukcí archeologických lokalit. Projekty jako např. digitální rekonstrukce římského chrámu si získaly velký mediální ohlas, na jehož základě zavedl vědec Paul Reilly do archeologie novou formu oboru, kterou pojmenoval „virtuální archeologie“.

Trojrozměrné modely byly pořízeny pomocí fotogrammetrické techniky snímání modelu digitálním fotoaparátem pod různými úhly a směry, nebo s využitím 3D ručních skenerů HandyScan VIUscan a Mephisto EOSScan. Zdroj: Archeologické 3D virtuální muzeum středověké keramiky

Nahlédněte do archeologického 3D virtuálního muzea středověké keramiky, které vzniklo v projektu Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví

V archeologii bývají 3D rekonstrukční modely navíc často doplněny informacemi, které vysvětlují kontext znázorňované situace – může jít o text, mapu nebo graf. Digitální modely tak mají velký potenciál oslovit širší veřejnost a předat množství informací vizuálně atraktivním způsobem.

Projekt Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu.

Cílem projektu Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu. bylo využít technologie 3D skenování k vytvoření virtuálního muzea, které bude prezentovat obraz neolitické kultury na příkladu sídliště v Bylanech u Kutné Hory.

Proč používat vizualizaci dat?

Jedním z důvodů, proč vizualizaci využít je efektivní předávání informací. Náš mozek vizuální informace zpracovává rychleji a uchovává je déle než text nebo čísla. I přes velké množství dat vložených do grafu nebo interaktivní vizualizace bude sdělení pro čtenáře srozumitelné a dokáží se v něm rychle zorientovat. Proto je vizualizace důležitým nástrojem nejen ve vědě, ale také např. ve výuce a vzdělávání.

Dalším důvodem je její argumentační síla. Vizualizace dat může pomoci zvýšit přesvědčivost našich argumentů. Některé výzkumy poukazují na to, že grafy dodávají našemu sdělení důvěryhodnost a na čtenáře mají větší dopad než samotný text nebo čísla. Síly vizualizace lze však také zneužít. Vizuální zobrazení může být záměrně manipulativní a nepřesné – ne vždy ukazuje všechna dostupná data. Manipulovat lze zvolenou formou grafu, barvou nebo podsekáváním osy.

Kde se dozvíte více? 

Literatura 

  • HLADÍK, Radim. Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách. Studia nových médií. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022.
  • FORTE, Maurizio a SILIOTTI, Alberto. Virtual archaeology: re-creating ancient worlds. New York: H.N. Abrams, 1997.
  • JAROŠ, Richard a PAUKNEROVÁ, Pavla (ed.). Nejen kruhy: vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017.
  • CAIRO, Alberto. The functional art: an introduction to information graphics and visualization. Berkeley, California: New Riders, 2013.

Projekty 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info