Kde studovat Digitální humanitní vědy na MUNI?

Zajímá vás práce s digitálními nástroji, které byste mohli použít ve svých oborech? Chcete vědět, jak se digitalizují, zpracovávají a vizualizují textová, prostorová či obrazová data a znát nejnovější trendy v oblasti digitálního výzkumu? Podívejte se, jaké kurzy z oblasti Digitálních humanitních věd si můžete zapsat u nás na Filozofické fakultě ve školním roce 2022/23!

31. 8. 2022

CELOUNIVERZITNÍ ONLINE KURZ

ARTS020 - Digitální humanitní vědy

Bez popisku

Online kurz, který vás provede celým procesem práce s daty v humanitních vědách od jejich získávání digitalizací, nebo přímo z digitálních zdrojů, přes čištění, zpracování a analýzu rozličných typů dat, po prezentaci formou vizualizace nebo publikování a závěrečnou archivaci. Dozvíte se mimo jiné, jak probíhá digitalizace starých tisků a knih v praxi, jak neuronové sítě pomáhají počítačům “vidět” obrazové materiály, jak díky počítači přečíst stovky knih, proč síťová analýza zajímá epidemiology, historiky i sociology, nebo jak pomocí vizualizací dat bojovat proti chorobám či zločinu.

V kurzu se naučíte ovládat jednoduché nástroje pro analýzu textů, prostorových dat a práci s mapami, nebo třeba síťovou analýzu, a to vše bez nutné předchozí znalosti těchto nástrojů. Kurz je veden formou online přednášek, kde se dozvíte jak vznikají výzkumné projekty v oblasti Digital humanities a pomocí mini-úkolů si vyzkoušíte práci s několika jednoduchými nástroji na analýzu textů, vytváření map, či vizualizaci dat.

OSNOVA LETOŠNÍHO KURZU ARTS020

01 // Digitální obrat v humanitních vědách
V této přednášce se dozvíte něco o historii Digitálních humanitních věd, o klíčových projektech, které určovaly směr vývoje této vědní oblasti a institucích, které umožňují jejich rozvoj a fungování v Česku i ve světě. Přednáška také představí, co takzvaný "digitální obrat" znamenal pro humanitní vědy a jak se promítl na metodách a postupech ve výzkumu.

02 // Digitalizace a zdroje digitálních dat
DIgitální a digitalizovaná data jsou klíčovým materiálem pro výzkum v Digitálních humanitních vědách. Jejich velká část pochází právě z digitalizovaných textových, obrazových nebo jiných materiálů. Tato lekce nabídne pohled do procesu digitalizace.

03 // Získávání a čištění digitálních dat
V této přednášce se dozvíte jednak jak získat (scrapovat) data z digitálních zdrojů - tedy hlavně webových stránek, databází a sociálních sítí - a jak je posléze čistit pomocí několika základních technik.

04 // Metadata
Obsahem a hlavním tématem této přednášky jsou metadata, která jsou klíčovým prvkem pro správné fungování databází, a následnou práci s daty nejen v digitální podobě.

05 // Textová data
Obsahem této lekce je kvantitativní zpracování textu. Na jejím konci byste měli mít povědomí o metodě distant reading, zpracování přirozeného jazyka a jeho aplikacích, korpusové lingvistice, zdrojích textových dat a korpusů, metodách získávání textových dat, dostupných nástrojích pro práci s korpusy a základní textovou analýzu. Býhodou bude, když se před přednáškou seznámíte se základním prostředím nástroje Voyant tools.

06 // Obrazová data
Předmětem této přednášky jsou obrazová data. Dozvíte se jak funguje počítačové zpracování obrazových dat, jeho využití v oblasti kulturního dědictví, a možnosti výzkumu, které přináší Kulturní analytika.

07 // Prostorová data
Tato lekce seznámí studenty se základy kartografie a geoinformatiky. Její součástí bude také malá praktická ukázka práce s mapami v softwaru QGIS.

08 // Zvuková data
Předmětem přednášky je zpracování audio signálů se zaměřením na hudbu. Dozvíte se, co lze detekovat v hudebním signálu a jak lze matematiku a programování spojit s hudbou a koncovými uživateli. Přednáška se mj. bude zabývat následujícími tématy:

09// Síťová analýza
Hlavním tématem této lekce je síťová analýza. V předtočené přednášce se dozvíte, jaké jsou základní prvky sítí, kde všude můžeme nalézt sítě, a jak se tvoří data pro síťovou analýzu. V praktickém semináři si vyzkoušíte vizualizaci sítí pomocí nástroje GraphCommons.

10 // Vizualizace dat
Vizualizace dat je jednou z nejdůležitějších oblastí zpracování dat. Může sloužit nejen k jejich prezentaci, ale také při samotné analýze dat. Tato lekce představí hlavní principy vizualizace dat a nástroje, které ji umožňují.

11 // Publikování dat
V přednášce se dozvíte proč je to vůbec důležité a jak to zapadá do moderních trendů současné vědy. Řekneme si, kde publikace v rámci tzv. životního cyklu dat stojí a proč je na ni nutné myslet již od začátku tvorby konkrétních dat.

12 // Archivace a ukládání dat
Přednáška představí základní principy archivace a ukládání dat a některé nástroje, které se používají při jejich dlouhodobé ochraně.

Přejít na kurz

PLIN064

Úvod do Digital Humanities

Pro ty, kteří se zajímají hlavně o textová data a jejich zpracování, a nebojí se trochy kódování, je tu kurz Úvod do Digital Humanities, který vede RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. V tomto prakticky zaměřeném kurzu se naučíte základní příkazy pro analýzu textu v prostředí Pythonu. Na konci budete schopni pomocí Pythonu provádět základní operace s texty v korpusech jako počítání slov, určení nejpoužívanějších výrazů, nebo lemmatizaci.

Přejít na kurz

PV1B127

Digital Humanities pro pomocné vědy historické

Kurz, který je tentokrát zaměřen na digitální přístupy v různých pomocných vědách historických a archivnictví se soustředí na pět hlavních témat (Digitalizace v paměťových institucích, Metadata a metadatové standardy, práce s obrazovými daty, textová analýza a značkování v XML, prostorová data a síťování a vizualizace dat). Kurz prezentuje příklady dobré praxe v těchto oblastech, a zároveň studentům přiblíží několik vybraných nástrojů v závěrečném projektu.

Přejít na kurz

PV1B120

Knižní kultura v digitálním prostředí

Cílem předmětu je seznámit studenty s výzkumem knižní kultury v kontextu digital humanities. Výuka se věnuje jak prezentaci starší knižní kultury v digitálním prostředí, a to jak jednotlivých typů starých médií (rukopisy, inkunábule, staré tisky, tak novým směrům ve výzkumu starých médií.

Přejít na kurz

ISKB48

Digitalizace kulturního dědictví

Cílem tohoto kurzu je naučit studenty novým strategiím provádění výzkumu sbírek v knihovnách, archivech, muzeích a dalších institucích kulturního dědictví; pochopit, jak zkoumat sbírky kulturního dědictví a shromažďovat informace související s těmito sbírkami a zpřístupnit je pro účely veřejné prezentace a použití, výzkumu i edukace.

Přejít na kurz

Kromě zmíněných kurzů, které představují různé oblasti Digitálních humanitních věd existuje na MUNI také celá řada předmětů, které cílí na konkrétní metody jako jsou například geografické informační systémy a mapování, analýza sítí nebo třeba zpracování přirozeného jazyka. Řada z těchto kurzů je také otevřena studentům i mimo mateřské obory. Všechny kurzy můžete dohledat v Katalogu předmětů zadáním vhodného klíčového slova do vyhledávacího pole.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info