Open Science a FAIR data na MU

Tento týden (19.—25. listopadu 2020) probíhá Open Access Week, propagační akce na podporu otevřené vědy. Zapojuje se také Masarykova univerzita a mimo to spustila nový web o Open Science. Téma otevřené vědy a dat je tedy více než aktuální. Jedním z cílů projektu LINDAT/CLARIAH-CZ je právě podpora zpřístupňování dat. Proto dnes představíme několik zdrojů a nástrojů, které v tomto mohou být nápomocny.

19. 10. 2020

Stručně o Open Science  

Termín Open Science se netýká pouze zpřístupňování výsledků výzkumu, jako jsou data nebo publikace, ale také dalších oblastí.  

Oblasti Open Science

Na MU se otevřené vědě věnuje celouniverzitní aktivita, jejíž cílem je podpora a strategické nastavení otevřené vědy. Jedním z výstupů projektu je vznik univerzitní strategie. Na jednotlivých fakultách jsou proškolování metodici, kteří budou poskytovat podporu výzkumníkům. Vše podstatné se lze dočíst na webových stránkách openscience.muni.cz. Představují také jednotlivé pojmy spojené s otevřenou vědou, přibývají na nich novinky a pozvánky na akce. 

Pro zájemce především z Filozofické fakulty proběhne ve středu 21. října stručné představení formou webináře v aplikace MS Teams. 

Více informací o webináři

FAIR data 

Otevřený přístup k publikacím není ve vědeckém prostředí žádnou novinkou a čím dál častěji se objevují také diskuze o zpřístupnění vědeckých dat. Krom spojení otevřená data se ve vědeckém prostředí používá spíše termín FAIR data. Taková data nemusí být vždy otevřená (chápáno v úzkém smyslu jako všem dostupná) – samotné zveřejnění není to hlavní a někdy ani není možné.  

 • Findable – snadno nalezitelná lidmi i stroji: uložena ve vhodném repozitáři a popsána kvalitními metadaty 
 • Accessible – jsou uvedeny jasné informace o podmínkách a možnostech využití dat 
 • Interoperable – data jsou uložena v otevřeném a standardizovaném formátu a popsána pomocí řízených slovníků 
 • Reusable – metadata dostatečné popisují kontext dat: jejich licenci, původ, způsob sběru, vysvětlení zkratek, pojmenování a struktura souborů, použitý SW, …

„Your primary collaborator is yourself from 6 months now and your past self doesn’t answer emails“

Rachel Ainsworth

Jaká data a digitální sbírky zveřejňují výzkumníci na fakultě alespoň zčásti představuje online Katalog platforem a také tomu bude věnována jednodenní konference 21. listopadu. 

Více informací o konferenci

Data Management Plan 

Se sdílením dat souvisí také oblast jejich správy a tvorba tzv. Data Management Plánu – dokumentu popisujícího aspekty nakládání s daty v průběhu výzkumného projektu, který vyžadují někteří poskytovatelé financí (např. v projektech Horizon 2020). Velkou část otázek si výzkumník nicméně pokládá i když tuto podmínku plnit nemusí. Konkrétní formulace otázek se liší podle poskytovatele podpory, základními oblastmi jsou:  

 • jak budou data sbírána,  
 • dokumentace a metadata (jak budou data popsána),  
 • právní a etické otázky sběru dat,  
 • způsob uchování a přístupu ke sbíraným datům,  
 • plán pro smazání nebo dlouhodobé uchování dat po skončení projektu,  
 • plán pro sdílení dat,  
 • určení odpovědnosti z jednotlivé oblasti.  

Pro tvorbu DMP existují různé online nástroje, které zahrnují konkrétní šablony různých poskytovatelů, umožňují spolupráci při úpravě dokumentu a jeho snadné zveřejnění.  


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info