Průzkum a výběr digitálních platforem

18. 3. 2020

Na jaře loňského roku jsme pomocí dotazníku a následných rozhovorů zjistili, že na fakultě existuje okolo padesáti nejrůznějších digitálních knihoven a dalších platforem. Část z nich je veřejně přístupná a můžete je prohlížet v katalogu. Najdete mezi nimi digitálních knihovny, jazykové korpusy i výkladové slovníky.

Obvykle jsou výstupem projektu a problém nastává ve chvíli, kdy projekt skončí a tvůrci jsou postaveni před otázku, jak získat zdroje na další rozvoj a provoz systému. S tím bychom jim rádi pomohli. Chystáme systém, který má zajistit udržitelnost zpřístupňovaných dat, jejich propojení s více potenciálními uživateli a přinést přinést další výhody.

V minulém roce jsme vybírali, které z existujících sbírek budeme do tohoto chystaného systému přesouvat. Základním předpokladem byla ochota tvůrců s námi spolupracovat. Pokud tomu tak bylo, přihlíželi jsme k následujícím kritériím:

 1. Nahraditelnost: Dokáže nové řešení zachovat hlavní funkce původního a naplnit potřeby uživatelů?
 2. Faktická proveditelnost: Bude možné přenést obsah, vzhledem k případným závazkům plynoucím z financování a/nebo autorskému právu?
 3. Technická proveditelnost: Je k dispozici dokumentace a/nebo vývojář původního systému?
 4. Otevřenost obsahu: Je možno obsah vzhledem k jeho povaze veřejně zpřístupnit? Ideální možností je udělení CC licence s minimem omezení.
 5. Kvalita metadat: Jaká metadata jsou poskytnuta, v jakém formátu a nakolik jsou úplná nebo mohou být doplněna?
 6. Využívanost: Nakolik je obsah využíván – například zda je zapojován do výuky nebo využíván mezinárodně.

Netvrdíme, že tato kritéria nesplňuje více zvažovaných platforem. Vzhledem k časovým možnostem jsme museli vybrat pouze čtyři:

 • Digitální knihovna FF MU: Fakultní digitální knihovna obsahuje digitalizované publikace z produkce FF – odborné časopisy, sborníky a další periodika (např. ročenky), monografické edice, samostatné monografie a skripta. Učební texty obsažené v knihovně jsou pod licencí CC BY.NC-ND 3.0 CZ, většina aktuálně vydávaných časopisů je volně přístupných. Knihovnu spravuje a rozvíjí Centrum informačních technologií.
 • Digitální knihovna Arna Nováka: Cílem digitální knihovny je zpřístupnit na jednom místě rozsáhlé dílo Arna Nováka. V současnosti jsou zahrnuty digitalizované materiály z fondu Ústřední knihovny (vlastní monografie, úvody a doslovy), u kterých autorský zákon umožňuje volné zpřístupnění. Plánuje se doplnění dalších materiálů. Knihovnu spravuje Ústřední knihovna.
 • GISTRALIK: Systém obsahuje data o tzv. záznamech, které se týkají materiální i nemateriální lidové kultury na Moravě v období 1750–1900. Každý záznam je popsán alespoň jedním termínem z hesláře, vztažen ke geografické lokalitě, spojen s určitým časovým obdobím a doprovázen informacemi o zdrojovém dokumentu a jeho umístění. Záznamy lze prohledávat a zobrazovat v mapě. Některé zdrojové dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě. Systém je společným projektem Ústavu evropské etnologie a Ústavu výpočetní techniky.
  • Aktualizace (listopad 2020): K přesunu GISTRALIKu nedojde, budeme nadále spolupracovat na úrovni předávání metadat.
 • Filmové Brno 1918–1945: Online databáze obsahuje informace o tvůrcích, filmech, filmových programech, kinech a rozhovorech s pamětníky vztahujících se k filmové kultuře v Brně v letech 1918–1945. Spravuje ji Ústav filmové a audiovizuální kultury.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info