Shrnutí třetího ročníku konference Digitální data perspektivou humanitního vědce

12. 12. 2022

Již třetí rok měli účastníci online konference Digitální data perspektivou humanitního vědce možnost poslechnout si příspěvky od odborníků a výzkumníků z řady oborů humanitních věd. Konference, jež proběhla v úterý 29. 11. 2022, i tentokrát nabídla prostor pro sdílení poznatků a zkušeností. Byly představeny způsoby práce s digitálními daty, nové platformy a nástroje. Nově byl součástí konference také praktický workshop, kde měli účastníci možnost naučit se pracovat s konkrétním nástrojem. Kromě akademiků a studentů z Masarykovy univerzity jsme mohli virtuálně přivítat i návštěvníky z dalších institucí a organizací. Přinášíme shrnutí jednotlivých příspěvků včetně odkazů k jejich záznamům.

  • Záznamy přednášek jsou dostupné v digitální knihovně Medial.
  • Postery jsou spolu s anotacemi dostupné na virtuální nástěnce.​

Politický marketing na mincích Římské říše – Kvantitativní přístup

Tomáš Glomb představil svůj výzkum postavený na analýze reverzní strany mincí Římské říše. Využil několik dostupných databází a v datech hledal korelace mezi politickými náladami v říši a frekvenci zobrazování konkrétních božstev na mincích. Ve svém příspěvku představuje, jaké otázky mu dovolil tento přístup k výzkumu si klást.

Zobrazit záznam

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v novém kabátě – poznatky z migrace a vyhlídky do budoucna

Příspěvek autorů (Michal Lorenz a Josef Schwarz) názorně představil možnosti využití Digitální knihovny FF MU a popsal přístupy a otázky, kterým bylo třeba se při převodu do nového systému zabývat. DK FF MU je dostupná na adrese digilib.phil.muni.cz.

Zobrazit záznam

Opravidlo – nový český webový korektor

Hana Žižková představila nový webový nástroj, který umožňuje korekturu česky psaného textu. Ve svém příspěvku se věnovala názorným ukázkám, ale představila také problémy a záludnosti pravidel českého jazyka, které bylo třeba při vývoji řešit. Nástroj je dostupný na adrese www.opravidlo.cz.

Zobrazit záznam

Projekt Vzory krásy – jak poznávat a využívat kulturní kapitál

Na poslední přednášce promluvil František Svoboda o projektu Vzory krásy, který se zabýval digitalizací a zpracováním historických textilií. Jedná se o unikátní projekt s množstvím aplikací, jednou z nich je i platforma Vzory krásy, která je součástí fakultní infrastruktury Digitalia MUNI ARTS.

Zobrazit záznam

V odpolední části konference byly představeny celkem tři postery. Účastníci mohli nad postery s přednášejícími debatovat v samostatných virtuálních místnostech.

Divadelní síť v Brně 1938–1945

Poster představuje právě probíhající interdisciplinární projekt zaměřený na testování výzkumných možností a zvolené metodologie pro studium brněnské poloprofesionální ochotnické činnosti divadelních spolků.

Meta-analýza: Zrakové vnímanie sociálnych objektov u detí a adolescentov s poruchou autistického spektra (PAS)

Poster představuje metodiku statistického zpracování dostupných odborných článků zabývajících se dětmi a adolescenty s poruchou autistického spektra. Jedná se o první aplikaci takovéhoto přístupu v českém psychologickém prostředí.

„Cestičky“ české psychologie za totality 1948–1989

Poster představuje probíhající výzkum dostupných textových záznamů, které poukazují na specifika české psychologie v tomto časovém období. Výzkum využívá analýzu digitalizovaných archivních materiálů a autorizovaných rozhovorů s osobnostmi české psychologie.

Zobrazit postery

Jak vytěžit textová data Českého národního korpusu pomocí KonTextu

Jiří Milička a Dominika Kovaříková v rámci odpolední workshopu představili možnosti využití potenciálu Českého národního korpusu pomocí nástroje KonText. Představili i další přidružené nástroje, které nám mohou pomoci nebo upřesnit kladené dotazy. Workshop proběhl hybridně a byl veden tak, aby si účastníci mohli maximum funkcí vyzkoušet přímo sami.

Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům a budeme se těšit na další podobná setkání.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info